• Tel: 073-6568715 of 06-28342773
  • cesar.oefentherapie@hotmail.com

Kosten

Kosten voor behandeling

Oefentherapie Cesar is direct toegankelijk, dit houdt in dat u ook zonder verwijzing van huisarts of specialist een afspraak kunt maken. In dat geval zal de oefentherapeut u screenen om te bepalen of uw klachten middels oefentherapie verholpen kunnen worden. Deze screening en behandeling worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering. De hoogte van deze vergoeding kunt u in uw zorgpolis terugvinden.

Gereserveerde tijd voor een behandeling welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd wordt voor 75% in rekening gebracht.

De kwaliteit van de oefentherapie Cesar wordt gewaarborgd middels het kwaliteitsregister voor paramedici ex.art. 34 Wet Big. Geregistreerde paramedici dienen aan eisen te voldoen op het terrein van (continuïteit in) werkervaring en deskundigheidsbevordering. Op deze manier wordt de kwaliteit van een oefentherapeut toetsbaar gemaakt. Onder nummer 49901137994 sta ik onder de naam van Bavel in het kwaliteitsregister geregistreerd.